Algemene voorwaarden

Op uw aankopen bij N-SpoorStore-Freebit.nl zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van N-SpoorStore-Freebit.nl bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door N-SpoorStore-Freebit.nl; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Herroepingrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgaaf van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@n-spoorstore.nl is voldoende).

Na annulering dient u de producten per ommegaande, in de originele verpakking en met een (kopie) van de factuur, retour te zenden. Zorg ervoor dat de zending voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

N-Spoorstore-Freebit.nl

Eekmolenweg 26

7241 CM Lochem

Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt N-SpoorStore-Freebit.nl u de betaalde prijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na retourontvangst van de artikelen terug. De portokosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

Van het retourrecht zijn uitgesloten:

- Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending;

- (Elektronische) Bouwpakketten indien reeds met de bouw is gestart.

Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

Totstandkoming van de overeenkomst

Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen of de producten leveren.

Verzending

Op deze website worden de eventuele verzendkosten, aan de hand van de door u in het winkelmandje gedane producten en een gekozen verzendmethode, automatisch berekend. Hierin kunnen afwijkingen ontstaan met het uiteindelijk te betalen bedrag aan verzendkosten. Indien het voor ons noodzakelijk is de verzendkosten naar boven te moeten bijstellen, wordt u hierover door ons, van te voren, op het door u verstrekte e-mail adres op de hoogte gebracht. Uiteraard staat het u vrij hiermee niet akkoord te gaan en de bestelling te annuleren. In het voorkomend geval dat de verzendkosten naar beneden kunnen worden bijgesteld en u reeds uw bestelling hebt betaald, zullen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, het teveel betaalde bedrag aan verzendkosten retourneren.

Verkoopvoorwaarden inzien

U kunt onze Algemene voorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien. Met het oog op de beveiliging kunt u de gegevens van uw bestelling niet opvragen via internet.

Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.